കേരളത്തിൽ ആദ്യം

കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതാണ് ?
പള്ളിവാസൽ


കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡീസൽ വൈദ്യുത നിലയം ?
ബ്രഹ്മപുരം


കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാറ്റാടിഫാം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് എവിടെ ?
കഞ്ചിക്കോട്


കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പക്ഷി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ?
തട്ടേക്കാട്


കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം ?
പെരിയാർ


കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദേശീയോദ്യാനം ഏതാണ് ?
ഇരവികുളം


കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ താപവൈദ്യുത നിലയം ഏതാണ് ?
കായംകുളം


കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അണക്കെട്ട് ?

മുല്ലപ്പെരിയാർ


കേരളത്തിലെ ആദ്യ ശിശു സൗഹൃദ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ?

കടവന്ത്ര (എറണാകുളം)


കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ യോഗ ഗ്രാമം?

കുന്നന്താനം


കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തണ്ണീർത്തട ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നത്?

കോട്ടയം


കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആകാശ നടപ്പാത നിർമ്മിക്കുന്ന നഗരം?

കോട്ടയം


കേരളത്തിലെ ആദ്യ മാൻഗ്രൂവ് മ്യൂസിയം?

കൊയിലാണ്ടി


കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ മാസിക?

കേരളീയ സുഗുണ ബോധിനി


വനിതകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ മാസിക?

ശാരദ


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.