ഔദ്യോഗിക വാഹനങ്ങൾ

ഏത് രാഷ്ട്രത്തലവന്റെ ഔദ്യോഗിക കാറിനാണ് ‘ദി ബീസ്റ്റ് ‘എന്ന അപരനാമമുള്ളത്?

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ്

ഏത് രാഷ്ട്രത്തലവന്റെ ഔദ്യോഗിക കാറിന്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റിലാണ് ‘സി 1’ എന്നുമാത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്?

ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി

മുൻ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഔദ്യോഗിക കാറുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഔദ്യോഗിക കാറുകളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര മ്യൂസിയം തുറന്നത് ഏതു രാജ്യത്താണ്?

ഫ്രാൻസ്

നിയമപ്രകാരം രജിസ്ട്രേഷൻ പ്ലേറ്റ് വെക്കേണ്ടതില്ലാത്ത ബ്രിട്ടനിലെ ഔദ്യോഗിക വാഹനം ആരുടേതാണ്?

രാജാവ്/ രാജ്ഞി

അമേരിക്കയുടെ ഏത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഔദ്യോഗിക കാറാണ് ‘സൺഷൈൻ സ്പെഷ്യൽ’ എന്നപേരിൽ പ്രസിദ്ധം?

ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഡി റൂസ് വെൽറ്റ്

ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയോ പ്രധാനമന്ത്രിയോ സഞ്ചരിക്കുന്ന വിമാനം ഔദ്യോഗികമായി അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ?

എയർ ഇന്ത്യ വൺ

ഏതു രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി, രാജകുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ ഔദ്യോഗിക യാത്രാവിമാനം ആണ് ‘സെയ്ഫു സെനിയോ കി’?

ജപ്പാൻ

‘പെർദാന വൺ’ ഏത് രാജ്യത്തെ പ്രധാന മന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക യാത്രാവിമാനം ആണ്?

മലേഷ്യ

ഏതു രാജ്യത്തെ പ്രസിഡണ്ടിന്റെ ഔദ്യോഗിക യാത്രാവിമാനം ആണ് ‘ഈഗിൾ വൺ’?

നൈജീരിയ

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക യാത്രാവിമാനം ഏത്?

എയർഫോഴ്സ് വൺ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.