സിക്കിം

സിക്കിമിന്റെ തലസ്ഥാനം?

ഗാങ്‌ ടോക്ക്


സിക്കിമിൽ എത്ര ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളുണ്ട് ?

11 ഭാഷകൾ


സിക്കിമിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷകൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

സിക്കിമീസ്, നേപ്പാളി, ലിമ്പു, ഇംഗ്ലീഷ്, ഗുരങ്‌, ലെപ്, സുവർ, മഗർ, തമങ്, ഷേർപ്പ, നേവാരി


സിക്കിമിന്റെ സംസ്ഥാന പക്ഷി?

ബ്ലഡ് ഫെസന്റ്


സിക്കിമിന്റെ സംസ്ഥാന മൃഗം?

ചുവന്ന പാണ്ട


സിക്കിമിന്റെ സംസ്ഥാന വൃക്ഷം ?

റോഡോഡെൻ ഡ്രോൺ (Rhododendron)


സിക്കിമിന്റെ സംസ്ഥാന പുഷ്പം?

നോബിൾ ഓർക്കിഡ്


സിക്കിമിന്റെ ഹൈക്കോടതി?

ഗാങ്‌ ടോക്ക്


സിക്കിം ഇന്ത്യയുടെ 22- മത് സംസ്ഥാനമായി ചേർക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് ?

1975 മേയ് 16


പുതിയ കൊട്ടാരം എന്നർത്ഥം വരുന്ന പേരുള്ള സംസ്ഥാനം?

സിക്കിം


സിക്കിം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാക്കപ്പെട്ടത് ഏത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് ?

36 ആം ഭരണഘടനാഭേദഗതി


സസ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പറുദീസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം?

സിക്കീം


സിക്കീമുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന സംസ്ഥാനം ?

പശ്ചിമ ബംഗാൾ


സിക്കീമിന്റെ പുരാതന നാമം?

ഡെൻജോങ്‌ (നെല്ലിന്റെ താഴ് വര)


ടിബറ്റുകാർ ഡെൻസോങ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം?

സിക്കിം


പാങ് ലാബ്സോൾ (Pang Lhabsol) എന്ന പ്രശസ്തമായ ആഘോഷം നടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം?

സിക്കിം


ചൈന, നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം?

സിക്കീം


ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം?

സിക്കിം


സിക്കിമിലെ പ്രശസ്തമായ ചൂട് നീരുറവകൾ (hot springs ) ഏതൊക്കെയാണ്?

യുംതങ്ങ് ബൊറാങ് റാലങ് , ഫുർച്ചാചു, തരാം-ചു ,യുമേ സാംഡോങ്


സംരക്ഷിത സംസ്ഥാനം എന്ന പദവി ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം?

സിക്കിം


ഏറ്റവും കുറവ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം?

സിക്കിം


സിക്കിമിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി?

കാസി ലെൻഡെപ് ഡോർജി


ആദ്യമായി ഓൺലൈൻ ലോട്ടറി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം?

സിക്കിം


ഇന്ത്യയിലെ ഏക പുകരഹിത സംസ്ഥാനം (മോക്ക് ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ്)?

സിക്കിം


കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിർമൽ ഗ്രാമ പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം?

സിക്കിം


ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ തേയിലത്തോട്ടമായ ‘തമി’ (Temi Tea Garden) തേയിലത്തോട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം?

സിക്കിം


ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഹൈക്കോടതി?

ഗാങ്‌ടോക്ക് ഹൈക്കോടതി
(സിക്കിമിന്റെ ഹൈക്കോടതി)


സിക്കിം ഹൈക്കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ മലയാളി?

പയസ് സി കുര്യാക്കോസ്


ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനം ?

സിക്കിം


കാഞ്ചൻജംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം?

സിക്കിം


പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി?

കാഞ്ചൻജംഗ കൊടുമുടി (സിക്കിം)


ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരംകൂടിയ മൂന്നാമത്തെ കൊടുമുടി ?

കാഞ്ചൻജംഗ കൊടുമുടി


കാഞ്ചൻജംഗ കൊടുമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം?

സിക്കിം


സപ്ത സഹോദരിമാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഒരേയൊരു വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനം?

സിക്കിം


ഇന്ത്യയിലെ ജൈവ സംസ്ഥാനം ( organic state ) ?

സിക്കിം (2016 ജനവരിയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു)


ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഒഴുകുന്ന നദി?

ടീസ്റ്റ (സിക്കീം)


ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏലം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതും കയറ്റുമതു ചെയ്യുന്നതുമായ സംസ്ഥാനം ?

സിക്കിം


ഇന്ത്യയെ ടിബറ്റുമായി ( ചൈന ) ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സിക്കിമിലെ പാത ഏതാണ് ?

നാഥു ലാ ചുരം


നാഥുല ചുരം, ഷിപ്കില ചുരം എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം?

സിക്കിം


ഇന്ത്യയെയും ചൈനയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം?

നാഥുല ചുരം


സിൽക്ക് റൂട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരം?

നാഥുല ചുരം


സിക്കിമിന്റെ അതിർത്തിയായുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ?

ചൈന, നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ


Recent Posts

[PDF] Republic Day Quiz (റിപ്പബ്ലിക് ദിന ക്വിസ്) in Malayalam 2022

Get free Republic Day Quiz January 26th (2022) | റിപ്പബ്ലിക് ദിന ക്വിസ് in Malayalam for students, and aspirants of competitive…

11 hours ago

അക്ഷരമുറ്റം ക്വിസ് HS വിഭാഗം 2022

അക്ഷരമുറ്റം ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ ആവർത്തിച്ചുവരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ആണ് ഈ പേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് 1956 നവംബർ ഒന്നിനാണ് കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചത്. കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ എത്ര…

4 days ago

അക്ഷരമുറ്റം ക്വിസ് UP, വിഭാഗം 2022

അക്ഷരമുറ്റം ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ ആവർത്തിച്ചുവരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ആണ് ഇത് 2021ലെ ബാലസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേന്ദ്രസാഹിത്യഅക്കാദമി പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമായ 'അവർ മൂവരും ഒരു മഴവില്ലും' എന്ന ബാലസാഹിത്യ കൃതിയുടെ…

1 week ago

January 2022|Current Affairs monthly|Current Affairs

2022 ജനവരി മാസത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആനുകാലിക വിവരങ്ങൾ (Current Affairs) ആണ് ഈ പോസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്കും മറ്റ് പൊതു വിജ്ഞാനവുമായി…

14 hours ago

അക്ഷരമുറ്റം ക്വിസ് LP വിഭാഗം 2022

മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ശില്പി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ദേശീയനേതാവ്? സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ കേരളത്തിന്റെ നെതർലാന്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏത്? കുട്ടനാട് മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവായി കണക്കാക്കുന്ന കവി? എഴുത്തച്ഛൻ…

1 week ago

ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ക്വിസ്

പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകളിലും (Kerala PSC) ക്വിസ് മത്സരങ്ങളിലും ജില്ലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും എന്ന പരമ്പരയിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും കേരളത്തെ അറിയാം...…

4 days ago