കേരളം

കേരള സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത്?

1956 നവംബർ 1


കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വൃക്ഷം?

തെങ്ങ്


കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പുഷ്പം?

കണിക്കൊന്ന


കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പക്ഷി?

മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ


കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മൃഗം?

ആന


കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മത്സ്യം?

കരിമീൻ


കേരളത്തിൽ ആകെ കോർപ്പറേഷനുകൾ എത്ര?

6


കേരളത്തിൽ ആകെ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ എത്ര?

87


കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നിലവിൽ വന്ന കോർപ്പറേഷൻ?

കണ്ണൂർ


കേരളത്തിൽ ആകെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ എത്ര?

152


കേരളത്തിൽ ആകെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എത്ര?

1209


കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ രൂപം കൊണ്ട ജില്ല?

കാസർകോട്


കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല?

പാലക്കാട്


കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല?

ആലപ്പുഴ


കേരളത്തിലൂടെ ആകെ എത്ര നദികൾ ഒഴുകുന്നു?

44 നദികൾ


കേരളത്തിൽ ആകെ എത്ര കായലുകൾ?

34 കായലുകൾ


കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായൽ?

വേമ്പനാട്ടുകായൽ


കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം?

ശാസ്താംകോട്ട കായൽ


കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി?

ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട്


കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ ജില്ല?

മലപ്പുറം


കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ജില്ല?

വയനാട്


കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി?
പെരിയാർ


കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ നദി?

ഭാരതപ്പുഴ


കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ?

ബി രാമകൃഷ്ണറാവു


കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ?

ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി


ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപമായി അംഗീകാരം ലഭിച്ച ഏറ്റവും അധികം നൃത്തരൂപങ്ങൾ ഉള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം?

കേരളം


ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള നൃത്തരൂപങ്ങൾ?

കഥകളി, മോഹിനിയാട്ടം


കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ഗാനം?

ജയ ജയ കേരള കോമള ധരണി


കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ഗാനം രചിച്ചത് ആര്?

ബോധേശ്വരൻ


മലയാളത്തിന് ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ പദവി ലഭിച്ച വർഷം?

2013


Recent Posts

[PDF] Republic Day Quiz (റിപ്പബ്ലിക് ദിന ക്വിസ്) in Malayalam 2022

Get free Republic Day Quiz January 26th (2022) | റിപ്പബ്ലിക് ദിന ക്വിസ് in Malayalam for students, and aspirants of competitive…

16 mins ago

അക്ഷരമുറ്റം ക്വിസ് HS വിഭാഗം 2022

അക്ഷരമുറ്റം ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ ആവർത്തിച്ചുവരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ആണ് ഈ പേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് 1956 നവംബർ ഒന്നിനാണ് കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചത്. കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ എത്ര…

3 days ago

അക്ഷരമുറ്റം ക്വിസ് UP, വിഭാഗം 2022

അക്ഷരമുറ്റം ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ ആവർത്തിച്ചുവരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ആണ് ഇത് 2021ലെ ബാലസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേന്ദ്രസാഹിത്യഅക്കാദമി പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമായ 'അവർ മൂവരും ഒരു മഴവില്ലും' എന്ന ബാലസാഹിത്യ കൃതിയുടെ…

1 week ago

January 2022|Current Affairs monthly|Current Affairs

2022 ജനവരി മാസത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആനുകാലിക വിവരങ്ങൾ (Current Affairs) ആണ് ഈ പോസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്കും മറ്റ് പൊതു വിജ്ഞാനവുമായി…

4 hours ago

അക്ഷരമുറ്റം ക്വിസ് LP വിഭാഗം 2022

മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ശില്പി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ദേശീയനേതാവ്? സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ കേരളത്തിന്റെ നെതർലാന്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏത്? കുട്ടനാട് മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവായി കണക്കാക്കുന്ന കവി? എഴുത്തച്ഛൻ…

1 week ago

ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ക്വിസ്

പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകളിലും (Kerala PSC) ക്വിസ് മത്സരങ്ങളിലും ജില്ലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും എന്ന പരമ്പരയിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും കേരളത്തെ അറിയാം...…

4 days ago